GRATIS: Afrikaans graad 4 tot graad 6: Sinsoorte Werkkaart

0 Comments

afrikaans sinsoorte

Daar is vier sinsoorte in Afrikaans wat ons gebruik.

Stelsin – ‘n stelling word gemaak bv Die kos was lekker.

Bevelsin – ‘n opdrag word gegee bv Gaan eet nou!

Uitroepsin – ‘n uitroep word gemaak bv Sies!

Vraagsin – ‘n vraag word gevra bv Wat maak jy daar?

Dit is baie belangrik dat jy die verskillende sinsoorte ken en weet wanneer dit gebruik word.  Maar hoe gaan jy dit leer?  Eerstens moet jy flitskaarte maak met voorbeelde van elke sinsoort daarop.  Dan moet jy die flitskaarte uit jou kop uit leer.  As jy klaar die flitskaarte geleer het kan jy vraestelle uitwerk en oefeninge doen.  (Kliek hier om ons gratis werkkaart af te laai)

Afrikaanse sinsoorte

Dis is baie belangrik om soveel as moontlik te lees.  Al lees jy net elke dag ‘n stukkie.  Jou Afrikaanse punte gaan baie beter word.  

Wil jy leer wat die regte studiemetodes is?  Woon ons werkswinkel by en leer hoe om te leer vir die eksamen.

Weet jy hoe begripstoetse te beantwoord?  Hier is ‘n paar wenke:

Tags: , , , , ,