0824196055 info@studiemetodes.co.za

In-persoon Studiemetodes Werkswinkel

Die in-persoon studiemetodes kursus word aangebied op ons perseel en is ideaal vir leerders wat sukkel om te konsentreer in groter groepe of wat individuele aandag wil hê.  

individuele studiemetodes

 

Individuele aandag

 

Leer hoe om op te som vir verskillende vakke

 

Ontdek jou leerstyl, breindominansie en persoonlikheidstipe

 

Praktiese inoefening van tegnieke

Die Regte Studiemetodes
Jou sleutel tot sukses

Ons studiemetodes kursus is “life changing” vir enige leerder wat dit bywoon.  Nie net leer ons jou korrekte studiemetodes volgens jou leerstyl nie, maar ons help jou en jou gesinslede om jou beter te verstaan.  En ook vir jou om jouself beter te verstaan en om te lewe volgens jou sterkpunte. 

Die in-persoon werkswinkel is 3 ure lank en bestaan uit 2 dele.  In die eerste gedeelte word die teorie verduidelik met ’n praktiese voorbeeld. Die leerders leer stap vir stap hoe om op te som asook hoe om te memoriseer.   Daar is 1 tot 4 leerders teenwoordig gedurende deel een.  In gedeelte twee word daar intensief met elke leerder gewerk en word hulle geleer om die werk prakties in te oefen met hulle eie skoolwerk.  Gedeelte twee is ook waar leerders spesifieke uitdagings en behoeftes rakende skoolwerk met ons kan deel sodat ons saam ’n oplossing kan kry.  

Kontak ons

Ons in-persoon studiemetodes werkswinkel word aangebied op ‘n Saterdag of in die middag na skool op ‘n datum wat jou pas.  Dit is ‘n 2 na 3 ure kursus en word aangebied op ons perseel.  

Kliek hier om jou kind se plek te bespreek