0824196055 info@studiemetodes.co.za

Leerstyle

Elke kind behoort te weet wat sy leerstyl is.  Om reg te studeer volgens jou leerstyl is van kardinale belang.  Verstaan jou kind beter deur sy leerstyl te ontdek en open ‘n nuwe wêreld vol geleenthede.  Daar is drie  leerstyle:

  • Kinetiese leerstyl:  Die dolfyn
  • Ouditiewe leerstyl: Die uil
  • Visuele leerstyl: Die arend
leerstyle
kinetiese leerder

Kinetiese leerstyl: Die dolfyn

Die dolfyn is die besigste van al die leerstyle. Hy sukkel om stil te sit en beweeg gedurig.

ouditiewe leerstyl

Ouditiewe leerstyl: Die uil

Die uil leer die beste deur te hoor. Hy kan 'n toets slaag deur slegs te luister na wat die onderwyser sê.

visuele leerder

Visuele leerstyl: Die arend

Die arend leer die beste deur te sien. Deur gebruik te maak van kleure, breinkaarte en grafieke kan hy baie goed doen in die eksamen.