Aanlyn Toetse

Voltooi asseblief die volgende vorm

Kies 'n toetstipe

Betaling kan slegs gedoen word deur EFT
Ons bankbesonderhede is:

Capitec Spaarrekening

Rekening naam: Studie metodes GC Naude

Rekening nommer: 158 434 8567

Tak kode: Woodlands 470010

Verwysing: Kind se naam en van

Stuur asb bewys van betaling na info@studiemetodes.co.za of 082 419 6055