fbpx

Individuele Studiemetodes Werkswinkel

Die individuele studiemetodes kursus word een tot een aangebied op ons perseel en is ideaal vir leerders wat sukkel om te konsentreer in groter groepe.  

individuele studiemetodes

Individuele aandag

Leer hoe om op te som vir verskillende vakke

Ontdek jou leerstyl, breindominansie en persoonlikheidstipe

Praktiese inoefening van tegnieke

Die Regte Studiemetodes
Jou sleutel tot sukses

Ons studiemetodes kursus is “life changing” vir enige leerder wat dit bywoon.  Nie net leer ons jou korrekte studiemetodes volgens jou leerstyl nie, maar ons help jou en jou gesinslede om jou beter te verstaan.  En ook vir jou om jouself beter te verstaan en om te lewe volgens jou sterkpunte. 

Die individuele werkswinkel is 3 ure lank en bestaan uit 2 dele.  In die eerste gedeelte word die teorie verduidelik met ’n praktiese voorbeeld. Die leerders leer stap vir stap hoe om op te som asook hoe om te memoriseer.   Daar is gewoonlik twee leerders teenwoordig gedurende deel een.  In gedeelte twee word daar individueel met elke leerder gewerk en word hulle geleer om die werk prakties in te oefen met hulle eie skoolwerk.  Gedeelte twee is ook waar leerders spesifieke uitdagings en behoeftes rakende skoolwerk met ons kan deel sodat ons saam ’n oplossing kan kry.  

 

Kontak ons

Ons individuele studiemetodes werkswinkel word aangebied in die middag na skool op ‘n datum wat jou pas.  Dit is ‘n 2 na 3 ure kursus en word aangebied op ons perseel.