10 stappe om gedigte (poësie) te leer

10 Stappe om gedigte te leer

Tydens ons studiemetodes werkswinkels word ons herhaaldelik gevra hoe moet kinders leer vir gedigte. Poësie kan moeilik wees as jy nie weet hoe om daarvoor te leer nie. Soos met enige ander vak, is dit belangrik dat jy verstaan wat jy leer sodat jy die werk suksesvol kan weergee in die eksamen. Hier is 10 stappe om gedigte te leer.

10 stappe om gedigte te leer

1. Lees die gedig

Die eerste keer dat jy ‘n gedig nader, lees dit vir jouself. Gaan stadig deur dit. Ondersoek die titel van die gedig en hoe dit verband hou met die betekenis van die stuk.

2. Lees die gedig weer, hierdie keer hardop

Terwyl jy die gedig hardop lees, luister na hoe die woorde en lettergrepe die ritme vorm. Kyk aanlyn en vind ‘n opname van die gedig, as jy kan. Luister na hoe die woorde van reël tot reël vloei, waar die breuke is en waar die klem geplaas word.

3. Bepaal die rymskema

Jy sal dadelik agterkom of ‘n gedig ‘n rymskema het of in vrye vers geskryf is. Teken die rympatroon uit deur aan elke reël ‘n letter toe te ken, en gee lyne wat rym, dieselfde letter. Kyk of daar ‘n duidelike patroon en ‘n formele rymskema is.

4. Skandeer die gedig

Skandering is hoe jy die metrum poësie ontleed op grond van die patroon van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepe in elke reël.

5. Breek die struktuur af

Neem ‘n tree terug en kyk na die gedig op die bladsy. Let op die wit spasie rondom die woorde. Kyk na die besonderhede van hierdie struktuur—soos hoeveel reëls in elke strofe is. Let op waar die lynbreuke is. Val die einde van elke reël saam met die einde van die gedagte? Indien nie, gebruik die digter dalk enjambement, waar die een reël na die volgende voortgaan.

6. Bepaal die vorm van die gedig

Let in jou gedigontleding op watter tipe gedig jy lees, gebaseer op die elemente wat jy ondersoek het. As ‘n gedig byvoorbeeld drie kwatryne gevolg deur ‘n koeplet het, is die gedig ‘n sonnet. Ander formele tipes poësie sluit in sestina, haikoe en limerick.

7. Ontleed die taal in die gedig

Digters maak doelbewuste woordkeuses in hul gedigte. Hoe dra dit by tot die storie? Kyk hoe die digter met taal speel deur die gebruik van metafore, vergelykings en figuurlike taal. Let op enige literêre instrumente wat gebruik word, soos alliterasie en assonansie, wat help om die gedig se taal te vorm.

8. Bestudeer die inhoud van die gedig

Kyk na die inhoud en boodskap van die stuk om die tema te ontbloot. Leer wanneer dit geskryf is om die historiese konteks van die gedig te leer. Vind uit waar dit geskryf is, en watter taal die digter gebruik het. As jy ‘n vertaling lees, kyk of daar ander variasies is wat kan wys hoe verskillende vertalers die oorspronklike werk geïnterpreteer het.

9. Bepaal wie die verteller is

Probeer om die spreker van die gedig te identifiseer. Word dit vertel uit ‘n eerstepersoonsoogpunt, tweedepersoon of derdepersoon? Watter toon dra die verteller oor? Die spreker se identiteit beïnvloed die vertel van die gedig op grond van hul persoonlike perspektief.

10. Parafraseer die gedig reël vir reël

Gaan ten slotte weer deur die gedig. Begin met die eerste reël, parafraseer elke reël. Met ander woorde, interpreteer die betekenis, skryf jou opsomming neer soos jy gaan. Sodra jy deur die hele stuk gegaan het, lees jou woorde om die betekenis van die gedig te begryp.

Wil jy weet hoe om reg te leer?

Ons studiemetodes werkswinkel wys jou maklike maniere om reg te leer vir al jou vakke.

Dit is slegs 3 ure lank, maar dit wat jy leer gaan jou vir die res van jou lewe help.

Kliek hier om jou plek te bespreek

Shopping basket

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping