leerstyle

3 Tipes leerstyle

0 Comments

Elkeen van ons leer op ‘n unieke manier.  Sommige van ons leer deur te luister en ander leer deur te observeer.  Jou leerstyl speel ‘n baie belangrike rol in jou sukses op skool. Tipes leerstyle