“Life Coaching” en studie motivering

 • Sukkel jou kind met motivering en selfdissipline?
 • Raak hulle angstig wanneer hulle toets of eksamen skryf?
 • Stel hulle huiswerk en leerwerk uit tot op die laatste?
 • Is hulle negatief, depressief of angstig?
 • Sukkel hulle om te fokus?

You can steer yourself any direction you choose.

Dr. Seuss

PROGRAMME

8 Weke studie motiverings program

 • Wie is ek en wat laat my “tick”?
 • Hoekom leer ek?
 • Hoe hanteer ek teleurstelling wanneer ek swak doen in ‘n toets?
 • Eksamen stres en angs: Hoe kan ek dit beter hanteer?
 • Hoe kry ek ‘n goeie balans in my lewe?
 • Hoe kry ek tyd vir alles? Tydsbeplanning en doelwitstelling
 • Hoe hanteer ek druk?
 • Neem verantwoordelikheid: Sukses is in my hande!