0824196055 info@studiemetodes.co.za

Groep Studiemetodes Werkswinkel

Die groep studiemetodes werkswinkel word Saterdae vanaf 9-12 aangebied in Olympus, Pretoria-Oos.  Groepe is nie groter as 8 kinders nie.  Die werkswinkel is 3 ure lank waartydens leerders op ‘n praktiese manier leer hoe om hulle studiemetodes te verbeter volgens hulle leerstyl.  

groep studiemetodes werkswinkel

Leer hoe om op te som vir verskillende vakke

Ontdek jou leerstyl, persoonlikheidstipe en breindominansie

Praktiese inoefening van tegnieke

Groepsinteraksie en deel van idees onder mekaar

Die Regte Studiemetodes
Jou Sleutel Tot Sukses

Ons studiemetodes kursus is “life changing” vir enige leerder wat dit bywoon.  Nie net leer ons jou korrekte studiemetodes volgens jou leerstyl nie, maar ons help jou en jou gesinslede om jou beter te verstaan.  En ook vir jou om jouself beter te verstaan en om te lewe volgens jou sterkpunte. 

Kontak ons

Ons groep studiemetodes werkswinkel word aangebied op ‘n Saterdag oggend op ons perseel in Olympus, Pretoria-Oos.